Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim

Artykuły prasowe

Poświęcenie wieży w Papowie Biskupim

Dnia 16 czerwca 2009 r. w parafii p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim odbyła się duszpasterska wizyta ks. biskupa Andrzeja Suskiego. Była ona szczególna, gdyż podczas uroczystej Eucharystii miało miejsce wydarzenie o randze historycznej. Ks. bp poświęcił nową kościelną wieżę oraz pamiątkową tablicę ufundowaną z tej okazji. Fakt ten stanowił zwieńczenie prac i starań ks. proboszcza oraz parafian Papowa.

Stara drewniana wieża, pochodząca jeszcze z 1764 r., groziła zawaleniem. Z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. kan. Stanisława Szucy, robiono wszystko, aby ją ratować. Ekspertyza wykazała jednak, że wieżę należy niezwłocznie rozebrać i zbudować nową. Nową ceglaną wieżę, zaprojektowaną przez prof. Jana Tajchmana, zbudowano w latach 2004-2006. Po zamontowaniu drewnianych stylizowanych okiennic, podłóg, kurantów oraz metalowych schodów na wyższych kondygnacjach można było poświęcić wieżę, a także udostępnić ją parafianom i zwiedzającym. Budowa nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości parafian oraz udziału władz gminnych. Miejscowy kamieniarz Kazimierz Cyrklaf ufundował tablicę z brązowego szwedzkiego granitu (o wymiarach 130x85 cm) poświęconą tym, którzy przyczynili się do powstania nowej wieży. Kamienna płyta upamiętnia także wszystkich, którzy przez blisko siedem wieków dbali o piękno naszej gotyckiej świątyni. Tablicę umieszczono wewnątrz kruchty kościoła po prawej stronie.

Tablica TE DEUM LAUDAMUS...
NA CHWAŁĘ BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU,
W HOŁDZIE BUDOWNICZYM TEJ WIEŻY, ŚWIĄTYNI,
KU PAMIĘCI OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ,
WE WTOREK 16 CZERWCA 2009 ROKU,
W OBECNOŚCI DUCHOWIEŃSTWA,
PRZEDSTAWICIELI WŁADZ ŚWIECKICH I WIERNYCH,
POŚWIĘCENIA NOWEJ WIEŻY ZBUDOWANEJ
W LATACH 2004-2006 DOKONAŁ
KS. BISKUP ANDRZEJ SUSKI
BISKUP TORUŃSKI
ŚW. MIKOŁAJU PATRONIE MÓDL SIĘ ZA NAMI...
PAPOWO BISKUPIE - ANNO DOMINI 2009

Pamiątkowe zdjęcie Poświęcone także zostały dwa dzwony w tonacji molowej dla kaplicy filialnej p.w. Miłosierdzia Bożego w Bartlewie. Zostały one wykonane w przemyskiej odlewni ludwisarskiej Janusza Felczyńskiego. Pierwszy dzwon o wadze 190 kg nosi imię św. siostry Faustyny. Patronem drugiego o wadze 60 kg jest bł. Wincenty Frelichowski. Oba dzwony zawisną na dzwonnicy budowanej przy kaplicy. Wraz z trzecim, starym dzwonem pochodzącym z wieży papowskiego kościoła, tworzą unikatową całość.

W czasie uroczystej Eucharystii ks. bp udzielił także sakramentu bierzmowania 62 parafianom, wygłosił Słowo Boże, a także poprowadził procesję eucharystyczną. Po mszy świętej odbyła się wspólna modlitwa nad grobem poprzedniego proboszcza ks. kan. Henryka Bagińskiego. Poświęcenie nowej wieży, tablicy i dzwonów było świętem całej parafii. Na uroczystość przybyło wielu parafian oraz 26 księży z metropolii gdańskiej. Wójt gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński oraz sekretarz Dariusz Śliwiński wręczyli ks. biskupowi pamiątkowy witraż z herbem gminy. Dzień 16 czerwca 2009 r. zapisał się w historii parafii w sposób wyjątkowy.

Anna i Bartosz Wajdowie. "Niedziela", nr 33 z 16.08.2009r. skan artykułu

Tablica pamiątkowa ku czci ks. H. Bagińskiego

Dnia 26 grudnia 2005 r. minęły trzy lata od śmierci proboszcza ks. kan. Henryka Bagińskiego (1932-2002). W tym dniu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego wieloletnią i owocną pracę na rzecz parafii p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim. Poświęcenia tablicy dokonał obecny proboszcz ks. kan. Stanisław Szuca, odprawiając wcześniej mszę świętą w intencji swego poprzednika.

Rada gminy już w pierwszą rocznicę śmierci uhonorowała wieloletniego proboszcza ks. kan. Henryka Bagińskiego tytułem "Zasłużony Dla Gminy Papowo Biskupie" i ta data widnieje na tablicy. Jednak z powodu budowy nowej wieży dopiero teraz możliwe było jej zamontowanie. Brązowa tablica ze szwedzkiego granitu o wymiarach 80x120cm została umieszczona wewnątrz kruchty parafialnego kościoła po lewej stronie przy wejściu na wieżę. Znajduje się na niej napis:

HENRYKOWI BAGIŃSKIEMU
ZASŁUŻONY DLA GMINY PAPOWO BISKUPIE
PROBOSZCZOWI PARAFII
P.W. ŚW. MIKOŁAJA W PAPOWIE BISKUPIM
W LATACH 1965-2001
W UZNANIU ZA ZASŁUGI DUSZPASTERSKIE
I SPOŁECZNE, ZA OWOCNE DZIAŁANIA
NA RZECZ PARAFII, GMINY I WSZYSTKICH
JEJ MIESZKAŃCÓW
RADA GMINY
PAPOWO BISKUPIE DNIA 27.XII
A.D.2003
Tablica

Pochodzący z Zakrzewa (powiat Działdowo) ks. kan. Henryk Bagiński święcenia kapłańskie uzyskał w 1957 r. Jako wikariusz pracował w Rogóźnie, w Nowej Cerkwi oraz w Chełmży. Od 1965 najpierw jako administrator, następnie jako proboszcz prowadził parafię w Papowie Biskupim aż do jesieni 2001 r., kiedy to choroba uniemożliwiła mu dalsze pełnienie swej kapłańskiej posługi. Ksiądz biskup Andrzej Suski zadecydował, żeby jego obowiązki przejął ks. kan. Stanisław Szuca. Jeszcze przez ponad rok ks. Henryk zmagał się z ciężką nieuleczalną chorobą. Zmarł 26 grudnia 2002 r. w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Przez całe swe życie dał się poznać jako wielki społecznik. Z jego inicjatywy przeprowadzono liczne budowy i remonty, między innymi takie jak: kapitalny remont całego kościoła, budowa kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w Bartlewie, budowa kostnicy, ogrodzenia cmentarza, budowa groty Matki Boskiej z Lourdes, założenie chodników wokół kościoła i na cmentarzu, a także odnowienie plebanii. W pamięci parafian zawsze jako osoba niezwykle otwarta, serdeczna, a przede wszystkim skromna. Pomimo swych licznych, nie tylko kapłańskich obowi±zków zawsze znajdował choćby chwilę czasu aby służyć parafianom swym wsparciem duchowym.

Anna Rejman i Bartosz Wajda. "Niedziela", nr 9 z 26.02.2006r. skan artykułu

Nowa wieża i dzwony w kościele w Papowie Biskupim

Parafia w Papowie Biskupim przeżywała ostatnio ważne wydarzenia. Od dłuższego czasu zabytkowy pokrzyżacki dzwon z około 1370 roku (jeden z najstarszych na ziemi chełmińskiej) z powodu uszkodzenia nie wzywał na modlitwę wiernych z parafii. Stan drewnianej wieży z roku 1764 groził zawaleniem i nie pozwalał na kolejny jej remont. Dzięki inicjatywie księdza proboszcza Stanisława Szucy i rady parafialnej trzy lata temu podjęto decyzję o budowie nowej wieży. Pomysł ten został zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W roku 2003 zakupiono cztery nowe dzwony sprowadzone ze słynnej odlewni ludwisarskiej Janusza Felczyńskiego z Przemyśla. Są to dzwony: św. Mikołaja, Matki Boskiej Papowskiej, św. Stanisława Kostki oraz św. Izydora Oracza. W następnym roku przystąpiono do prac rozbiórkowych starej wieży, po czym rozpoczęto budowę nowej - ceglanej. Zużyto blisko 45 tysięcy cegieł. Zakończenie prac budowlanych i zainstalowanie na wieży nowych dzwonów nastąpiło wiosną 2005 roku. Stary dzwon umieszczono na wieży rok wcześniej, podczas pierwszego etapu prac. 29 maja 2005 roku, z udziałem lokalnych władz samorządowych, odbyła się uroczysta msza święta, podczas której poświęcono krzyż oraz starą kulę hełmową zwieńczającą szczyt wieży. W kuli hełmowej umieszczono współczesne polskie obiegowe monety i banknoty oraz podstawowe informacje o czasach i ludziach, którzy przyczynili się do zbudowania nowej wieży.

Dzięki projektowi profesora Jana Tajchmana nowa wieża idealnie wkomponowuje się w architektoniczny styl gotyckiego kościoła. Należy jeszcze zamontować schody oraz okiennice, wtedy wieża będzie udostępniona zwiedzającym. Dzięki tej kosztownej inwestycji parafianie, a przede wszystkim turyści, będ± mogli podziwiać panoramę pięknego Papowa Biskupiego. Z najwyższego piętra doskonale widać bowiem ruiny krzyżackiego zamku oraz jezioro.

Teraz w najdalszych zakątkach parafii słychać piękne i harmonijne dźwięki czterech nowych dzwonów.

Anna Rejman i Bartosz Wajda. "Niedziela", nr 1 z 1.01.2006r. skan artykułu

.: © 2002-2018 :.