Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim

Skąpe

figurka w Sk±pem Teren wchodzący w skład dzisiejszej miejscowości Skąpe i częściowo do Dubielna do lat 70-tych XX w. stanowił osobną wieś o nazwie Chrapice. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o miejscowości pochodzi z 1264 r. W dokumentach i kronikach wieś występowała pod nazwami: 1264 Hermannistor, 1400 Crapitz, Chrapiec, 1438 Crapitcz, 1511 Crapycz, 1642 Chrapice, 1885 Chrapicz. W średniowieczu miejscowość należała do komturstwa, a następnie prokuratorstwa papowskiego. W roku 1505 wieś król polski darował Chrapice biskupom chełmińskim. W do drugiej połowy XVII w. wieś należała do rodziny Chrapickich. Po 1670 r. wieś podzielona między: Albertem Kobrzyńskim, Fabianem Rumieńskim, Bartłomiejem Rutkowskim. Pierwszy spis ludności z 1773 r. ukazuje 38 mieszkańców, w tym m.in. Komornika Rutkowskiego, Jana Pcanowskiego, Michała Jaczyńskiego, owczarza Marcina, Szymona Walentyna oraz wdowę Trzepalienę.

.: © 2002-2018 :.